Algemene informatie
Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. We wonen in de buurt van water en zoeken het water graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. De basis van het zwemonderwijs is het ZWEM-ABC: een paspoort voor een leven lang zwemmen en waterplezier.
Voor aanmelding voor zwemles A moet uw kind op 1 mei 2024 vijf jaar oud zijn.
Het kan voorkomen dat bij veel aanmeldingen er een wachtlijst ontstaat. Mocht uw kind op een wachtlijst komen, dan heeft hij/zij in het volgende seizoen voorrang.
Aanmelden zwemlessen:

U kunt zich inschrijven door dit toe te voegen aan uw bestaande abonnement via de knop “Mijn abonnement” op onze aanmelden website.

Heeft u nog geen abonnement? Dan kunt u deze online bestellen en de zwemlessen direct toevoegen. Klik hiervoor op “Nieuw abonnement” op onze aanmelden website aanmelden.

Examens en zwemdiploma’s
De Nationale Raad Zwemdiploma’s (NZR) geeft deze diploma’s uit. Als een zwembad gaat diplomazwemmen, dan vragen zij het examen aan bij deze Raad. De NRZ zorgt ervoor, dat de examens steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. Zij rapporteren hun bevindingen, zodat zo nodig corrigerend kan worden opgetreden. Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en alle vaardigheden biedt die een moderne recreant tegenwoordig nodig heeft bij het recreëren in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater.
Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.
 
 
Proefzwemmen
Kinderen gaan niet zomaar examen doen voor een zwemdiploma. Eerst doen ze mee aan het proefzwemmen. Er wordt dan gekeken of een kind echt alle onderdelen beheerst. Kinderen, die alle onderdelen voor het betreffende diploma onder de knie hebben, mogen aan het echte examen deelnemen.
 
Het examen
Het examen is altijd een feestelijk gebeuren. Of het kind nu afzwemt voor het A-diploma of voor een ander diploma. De kinderen verzamelen zich met hun vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige belangstellenden in het zwembad. Bij ieder examen is er een beoordelingscommissie. Hierin zitten mensen van het zwembad en de rapporteur van de NRZ, die kijkt of het examen goed verloopt.
   
Geslaagd…… FEEST!

Het uitreiken van diploma’s is natuurlijk een feestelijke gebeurtenis. Voor de kinderen zijn de zwemdiploma’s vaak de eerste diploma’s, die ze in hun leven halen.

Meer informatie
Meer informatie over zwemlessen kunt u vinden op www.allesoverzwemles.nl/. 

Meldpunt kindermishandeling
Zwemles vormt een onderdeel in de ontwikkeling van een kind.
Wanneer een ontwikkeling van een kind niet harmonisch verloopt kan dit tijdens de zwemles of in het zwembad te merken zijn.
Soms zijn er invloeden op de ontwikkeling te merken die samenhangen met een onjuiste omgang met kinderen.
Hierbij valt te denken aan mishandeling lichamelijk en/of geestelijk.
Bij zorgen hierover (of twijfel) kan contact worden gezocht met het landelijk meldpunt.

Tel: 026483440