Op het zwembadterrein

 • Van elke bezoeker binnen de hekken van het zwembad wordt een normaal en ordelijk gedrag verwacht. Daartoe dient hij/zij zich te houden aan de geldende huisregels.
 • De aanwijzingen van het bad personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Gedraag je zo dat de andere bezoekers ook plezier hebben.
 • Wees zuinig op ons zwembad op Erica en alles wat daarbij hoort.
 • Bij het verlaten van het veld afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Hou het gehele terrein netjes en schoon.
 • Het meebrengen van glas, porselein of breekbare voorwerpen in wat voor vorm dan ook, is verboden.
 • Houd radio- en muziekgeluid op een voor je omgeving prettig niveau.
 • Verbaal en/of lichamelijke (on)gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Op het zwembadterrein mag gerookt worden. Bij de baden is dit niet toegestaan.

Zien roken, doet roken. Maak ons zwembad rookvrij!

 • Alcohol misbruik en/of drugsgebruik is niet toegestaan. Misdraging is ter beoordeling van het bad personeel
 • Het noodhek moet altijd zowel binnen als buiten vrij blijven voor de hulpdiensten.
 • Plaats fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het zwembad is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of een verplicht te tonen abonnement. Bij afwezigheid van de kassier wachten totdat er een teken is gegeven.
 • De bezoeker betreedt het zwembad via het toegangshek langs de kassa.
 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Bij dreigend onweer zal iedereen het water moeten verlaten.
 • Dieren hebben geen toegang.

In het water

 • Tijdens het zwemmen is het dragen van officiële en gepaste zwemkleding verplicht.
 • De Springkuil is alleen voor geoefende zwemmers met diploma, dit is altijd ter beoordeling van het badpersoneel.
 • Het wedstrijd bad mogen kinderen zonder diploma, alleen onder begeleiding van een volwassenen, met hulp- en drijfmiddelen oefenzwemmen op rustige momenten. Ter beoordeling van het bad personeel.
 • In het ondiepste gedeelte, tot de drijflijn, mogen de kinderen zonder diploma met hulp- en drijfmiddelen onder toezicht van een volwassene.
 • In het ondiepe bad, achter de drijflijn mogen kinderen zonder diploma alleen onder begeleiding en met hulp- en drijfmiddelen.
 • Duiken is in het gehele ondiepe verboden.
 • Het peuterbad is bestemd voor baby en peuters mits onder begeleiding.
 • Bij gebruik van de glijbaan:
  – Kinderen zonder diploma met hulp- en drijfmiddelen.
  – De glijders houden altijd rekening met de medegebruikers.
  – Er mag alleen op de billen of rug van de glijbaan gegaan worden met de voeten vooruit.
 • De duikplanken dienen volgens de voorschriften te worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om zijwaarts van de planken te springen, met meerdere personen tegelijk op de plank te staan of om onvoldoende afstand te houden.
 • Het elkaar in het water gooien, jonassen en rennen rond de baden is niet toegestaan.